کلیدواژه‌ها = موقت
تعداد مقالات: 1
1. وقف عمل انسان از دیدگاه امامیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 103-122

رحمت الله کریم زاده