دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تصویر پروانه انتشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401


وجوب قرائت قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.30513/jwd.2022.2093.1064

محمد فاکر میبدی


بررسی وجوب زکات بر اقلیت‌های دینی در مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.30513/jwd.2022.2434.1074

زینب مشکانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ حسین ناصری مقدم