شماره‌های پیشین نشریه

 

 

آدرس سامانه قدیم نشریات علمی جهت مشاهده شماره های قبلی:

http://paper.razavi.ac.ir/old

لازم به ذکر است سامانه جدید نشریات علمی از تاریخ 1-7-1398 راه اندازی شده است و به مرور به روز می شود.

 

 

این نشریه دارای مجوز انتشار از وزارت ارشاد می باشد و آماده دریافت مقالات می باشد.

 

برخی از زمینه‌های پژوهش در این مجله عبارت است از:
 1) مسائل مستحدثه در فقه عبادی
 2) فلسفه و نظام فقه عبادی
 3) قواعد فقه عبادی
 4) ‌‌مسائل خلافیه در فقه عبادی
 5) روش فهم احادیث در فقه عبادی
 6) فقه عبادی در قرآن
 7) تطبق قواعد اصولی بر مسائل عبادی
 8. فقه مقارن در عبادیات