اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 55
تعداد پذیرش 5
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 28
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 18

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 8
تعداد مشاهده مقاله 724
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 288
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 134 روز
درصد پذیرش 9 %