نویسنده = زروندی رحمانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه و نقش ولایت فقیه در برپایی نماز جمعه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 55-80

محمد زروندی رحمانی