واکاوی ماهیت فقهی نماز مسافر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه یاسوج- رشته فقه و حقوق مبانی اسلامی

2 دانشگاه یاسوج دانشکده علوم انسانی. رشته الهیات فقه وحقوق اسلامی

10.30513/jwd.2021.939.1014

چکیده

نماز مسافر از جمله فرائض واجبی است که با شروط لازم به صورت قصر(دو رکعت) خوانده می شود. در مورد کوتاه خواندن نماز مسافر دو دیدگاه حائز اهمیت هستند. مطابق با یک دیدگاه، قصر نماز در سفر جایز است. به دلایلی از جمله افضل بودن نماز تمام؛ وجوب تخییری بین نماز قصر و تمام؛ قصر در کیفیت نماز. به دلایلی این دیدگاه قابل اشکال و خدشه است؛ زیرا پذیرش این دیدگاه مستلزم تفسیر به رأی می باشد. اما دیدگاه دیگر در باب نماز مسافر متفق الرأی قول به قصر نماز را در سفر اقوی می‌دانند و در نتیجه ادله قول وجوب قصر را ادله متقنی یافته اند. پژوهش حاضر بر اساس روش تحلیلی و توصیفی ماهیت نماز مسافر را با تکیه بر ادله فقهی، آراء فقها و اصولیان و خصائص بارز قصر نماز مورد بررسی و کنکاش قرار می دهد و به این نتیجه دست یافته است که حکم نماز مسافر به نحو عزیمت است و حتی در مسافرتهای امروزه که سفر بسیار آسان می باشد، وجوب کوتاه خواندن نماز قطعی و یک الزام شرعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

,Jurisprudential analysis of the nature of traveler prayer

چکیده [English]

The prayer of the traveler is one of the obligatory prayers that is said as a shortening (two rak'ahs) if necessary. There are two important points about the short prayer of the traveler. According to one view, the prayer palace is permissible during travel. For reasons such as the best of all prayers; Obligation to choose between palace and all prayers; Palace in the quality of prayer. For some reason, this view is flawed; Because accepting this view requires interpretation by opinion. But another view on the prayer of the traveler is unanimous in considering the promise of prayer to the palace as a strong journey, and as a result, they have found the evidence of the promise of the necessity of the palace as solid evidence. Based on the analytical and descriptive method ,The present study examines the nature of the prayer of the traveler based on the jurisprudential arguments and the opinions of the jurists and the prominent features and characteristics of the prayer short And he has come to the conclusion that the ruling on the traveler's prayer is a departure, and even in today's travels where travel is very easy, the obligation to offer short prayers is a definite and a religious obligation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traveler prayer
  • broken prayer
  • Short Prayers
  • hardship