اخبار و اعلانات

فراخوان مقاله آموزه های اسلام و حقوق بین الملل

باسمه‌تعالی فراخوان مقاله برای دو فصلنامه علمی آموزه‌های اسلام و حقوق بین الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی به مقالات پذیرفته شده توسط داوران حق التالیف پرداخت می گردد. به اطلاع اساتید و پژوهشگران می‌رساند دو فصلنامه تخصصی آموزه‌های اسلام و حقوق بین الملل ، موفق به کسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات خود را برای چاپ به مجله ارسال نمایند. در ضمن این مجله در نظر دارد رتبه علمی ـ پژوهشی را از وزارت علوم کسب نماید و در حال حاضر با رتبه علمی ـ تخصصی تاییدیه صادر می‌گردد. برخی ...

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله برای نشریه آموزه های اقتصاد اسلامی

باسمه‌تعالی فراخوان مقاله برای دو فصلنامه علمی آموزه‌های اقتصاد اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به مقالات پذیرفته شده توسط داوران حق التالیف پرداخت می گردد. به اطلاع اساتید و پژوهشگران می‌رساند دو فصلنامه تخصصی آموزه‌های اقتصاد اسلامی ، موفق به کسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات فقهی خود برای چاپ به مجله ارسال نمایند. در ضمن این مجله در نظر دارد رتبه علمی ـ پژوهشی را از شورای پژوهش حوزه علمیه قم کسب نماید و در حال حاضر با رتبه علمی ـ تخصصی تاییدیه صادر می‌گردد. برخی ...

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله نشریه علمی پژوهشی آموزه‌های فقه عبادی

باسمه‌تعالی فراخوان مقاله برای دو فصلنامه تخصصی آموزه‌های فقه عبادی   به اطلاع اساتید و پژوهشگران می‌رساند دو فصلنامه آموزه‌های فقه عبادی، موفق به کسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی پژوهشی از کمیسیون اعطای مجوزهای حوزه علمیه خراسان رضوی که مورد تایید وزارت علوم می باشد، گردید. از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات فقهی خود را از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند. این نشریه در پایگاه های استنادی نمایه می گردد. شیوه تدوین مقالات مطابق دستورالعمل تدوین مقالات در سامانه نشریات می‌باشد. برخی از زمینه‌های ...

مطالعه بیشتر