شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره‌ها: 2

تعداد شماره‌ها: 3

تعداد مقالات: 24

تعداد مقالات ارسال شده: 153

تعداد مقالات پذیرفته شده: 20

تعداد مقالات رد شده: 104

درصد پذیرش: 13

تعداد مشاهده مقاله: 7,747

 

پروانه انتشار:

 «مجلۀ آموزه‌های فقه عبادی» بر اساس پروانه انتشار به شماره 85114 به تاریخ 1398/2/2 به صورت دوفصلنامه و الکترونیکی غیر برخط منتشر می‌گردد.

(تصویر پروانه انتشار)

 

 نویسندگان و پژوهشگران محترم

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.

به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.

---------------------------------------------------------------------------------------

نوع اعتبار

درحال دریافت رتبه علمی (مقالات با رویکرد پژوهشی و  ترویجی چاپ می شود)

توالی انتشار

دو فصلنامه / چاپی / الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه

فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی

رایگان (تمام متن)

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی (مشهد)

هزینه انتشار

ندارد

نوع داوری

دو سویه و حداقل دو داور

میانگین زمان تکمیل داوری

سه ماه

مشابهت یابی

سمیم نور و همانندجویی ایرانداک

همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نو ر  و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، بهمن 1400، صفحه 1-186 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط