پروانه انتشار:

 «مجلۀ آموزه‌های فقه عبادی» بر اساس پروانه انتشار به شماره 85114 به تاریخ 1398/2/2 به صورت دوفصلنامه و الکترونیکی غیر برخط منتشر می‌گردد.

 نویسندگان و پژوهشگران محترم

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.

---------------------------------------------------------------------------------------

نوع اعتبار                        علمی - تخصصی (دریافت مقالات با رویکرد علمی پژوهشی و علمی ترویجی است)

 توالی انتشار                    دو فصلنامه

 زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

 نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

 

 

همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نو ر  و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-180 

2. معیار جهر و اخفات قرائت نماز از دیدگاه فقیهان شیعه

صفحه 3-26

سیدعلی دلبری؛ سیدمهدی احمدی نیک؛ حسین رفتاری


ابر واژگان

نشریات مرتبط