اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 86
تعداد پذیرش 12
تعداد عدم پذیرش 51
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 33

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 8
تعداد مشاهده مقاله 1804
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 591
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 214 روز
درصد پذیرش 14 %