اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 68
تعداد پذیرش 5
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 39
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 27

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 8
تعداد مشاهده مقاله 934
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 462
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 134 روز
درصد پذیرش 7 %