اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 153
تعداد پذیرش 20
تعداد عدم پذیرش 104
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 54

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 25
تعداد مشاهده مقاله 7775
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2171
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 209 روز
درصد پذیرش 13 %