اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 128
تعداد پذیرش 20
تعداد عدم پذیرش 87
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 48

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 23
تعداد مشاهده مقاله 6541
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1600
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 209 روز
درصد پذیرش 16 %