اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 196
تعداد پذیرش 30
تعداد عدم پذیرش 137
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 62

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 37
تعداد مشاهده مقاله 14209
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4304
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 274 روز
درصد پذیرش 15 %