اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 123
تعداد پذیرش 19
تعداد عدم پذیرش 82
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 45

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 18
تعداد مشاهده مقاله 5602
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1016
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 201 روز
درصد پذیرش 15 %