بررسی فقهی اماریت احتلام برای بلوغ زنان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم

2 دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

چکیده

مسئله بلوغ به جهت اینکه در بیشتر ابواب فقه موضوع حکم قرار گرفته، از مسائل مهمی است که علاوه بر شرطیت آن برای تکالیف و معاملات، در ابواب دیگر مثل حدود نیز تأثیرگذار است. یکی از علائم بلوغ، احتلام است و برخی از فقها آن را از علائم بلوغ زنان نام برده‌اند. در مقابل، برخی دیگر از فقها آن را از علائم بلوغ زنان ندانسته‌اند و روایات نیز در این زمینه تعارض ابتدایی دارند. در این مقاله با مراجعه به منابع فقهی، سببیت احتلام برای بلوغ زنان مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تبیین فقهی روایات و با استفاده از وجوه جمع عرفی بین روایات این نتیجه حاصل شد که می‌توان روایات موجود در این زمینه را به نحوی جمع کرد که تنافی ظاهری بین آن‌ها برطرف شود و اماریت احتلام برای بلوغ زنان اثبات شود. همچنین مشخص شد که با فرض استقرار تعارض، با استفاده از وجوه ترجیح بین روایات متعارض، روایات دال بر سببیت احتلام برای بلوغ زنان بر دیگر روایات مقدم می‌شوند و بنا بر فرض تساقط نیز مرجع، عمومات وجوب غسل در موقع انزال است و بلوغ زنان اثبات می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Study of Iḥtilām (i.e. Discharge of Semen during Sleep, Sleep Orgasm, Arabic: احْتِلام)’s Presumption (Indication or Sign) for Women’s Puberty (Bulūgh, Arabic: بلوغ)

نویسندگان [English]

  • Sayed Ruhollah Seif 1
  • mahdim azadparvar 2
1 Level 4 of Qom seminary
2 PhD at University of Qom
چکیده [English]

 
the issue of puberty, because in most of the jurisprudence is the subject of ruling, is one of the important issues that, in addition to its conditioning for impositions (takālīf) on the part of God of obligations on mukallaf (obligator) and transactions, is also effective in other chapters such as Ḥudūd (fixed punishment, Arabic: حُدود). One of the signs of puberty (indications of maturity) is Iḥtilām and some jurists have mentioned it as a sign of puberty for women. In contrast, some other jurists have not considered it a sign of women’s puberty and narrations (aḥādīth) have a primary conflict in this regard. Ihtilam’s causality for puberty of women by referring to jurisprudential sources in this article was studied. It was concluded after explaining the jurisprudential narrations and using the common sense (Arabic: جمع عرفی, (فهم عرفی among hadiths, that the narrations in this field can be gathered in such a way that the apparent conflict between them can be resolved and the indication of Iḥtilām to be proved for women’s puberty. It was also found that narrations indicating the causality of Iḥtilām for puberty of women take precedence over other narrations (aḥādīth) by assuming the establishment of conflict using the preferring aspects (forms) between conflicting narrations, and according to the assumption of disreputable mode, the reference is the generality of the necessity of ghusl at the time of ejaculation and the puberty of women is proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iḥtilām
  • Puberty of women
  • Ghusl for Jenabat
  • Semen