بررسی فقهی اماریت احتلام برای بلوغ زنان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 سطح چهار حوزه علمیه قم

2 دانشگاه قم - حوزه علمیه قم

10.30513/jwd.2021.2189.1067

چکیده

مساله بلوغ به جهت اینکه در بیشتر ابواب فقه موضوع حکم قرار گرفته، از مسائل مهمی است که علاوه بر شرطیت آن برای تکالیف و معاملات، در ابواب دیگر مثل حدود نیز تاثیر گذار است. یکی از علائم بلوغ، احتلام است و برخی از فقها آن را از علائم بلوغ زنان نام برده‌اند. در مقابل برخی دیگر از فقها آن را از علائم بلوغ زنان ندانسته اند و روایات نیز در این زمینه تعارض ابتدائی دارند. در این مقاله با مراجعه به منابع فقهی، سببیت احتلام برای بلوغ زنان مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تبیین فقهی روایات و با استفاده از وجوه جمع عرفی بین روایات این نتیجه حاصل شد که می‌توان روایات موجود در این زمینه را به نحوی جمع کرد که تنافی ظاهری بین آن‌ها برطرف شود و اماریت احتلام برای بلوغ زنان اثبات شود. همچنین مشخص شد که با فرض استقرار تعارض، با استفاده از وجوه ترجیح بین روایات متعارض، روایات دال بر سببیت احتلام برای بلوغ زنان بر دیگر روایات مقدم می‌شوند و بنا بر فرض تساقط نیز مرجع، عمومات وجوب غسل در موقع انزال است و بلوغ زنان اثبات می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential study of the Emirate of Ihtlam for the maturity of women

نویسندگان [English]

  • Sayed Ruhollah Seif 1
  • mahdim azadparvar 2
1 qom
2 QOM
چکیده [English]

The issue of puberty, because it is the subject of ruling in most chapters of jurisprudence, is one of the important issues that, in addition to its conditionality for duties and transactions, is also effective in other chapters, such as limits. One of the signs of puberty is incest and some jurists have called it one of the signs of female puberty. On the other hand, some other jurists have not considered it as a sign of female puberty and the narrations have a primary conflict in this regard. In this article, referring to jurisprudential sources, the cause of procrastination for women's puberty was examined. After explaining the jurisprudence of the narrations and using the common plural aspects between the narrations, it was concluded that the existing narrations in this field can be collected in such a way that the apparent contradiction between them is eliminated and the Emirate of Ihtlam is proved for the maturity of women. It was also found that assuming the establishment of conflict, using the aspects of preference between conflicting narrations, narrations indicating the cause of inclination for puberty of women take precedence over other narrations and according to the assumption of abortion,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ehtlam
  • puberty of girls
  • ghusl of janabah
  • semen