ارزیابی انتقادی مستندات و مدارک اجماع بر حرمت قطع اختیاری نماز واجب

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

مطابق دیدگاه مشهور فقها ـ بلکه اجماع ایشان‌ـ قطع اختیاری نماز واجب حرام است. گاهی نماز ـ به صورت مطلق‌ـ و گاهی نیز نمازِ واجب، موضوع حکم قرار می‌گیرد. در این میان تنها در فرض ضرورت، فتوا به جواز قطع نماز داده می‌شود. برای اثبات این حکم، به قرآن، اخبار و اجماع فقها استناد شده است. نظر به اهمیت و پرکاربرد بودن این فرع که در شکل عمومی‌تر تبدیل به یک قاعده فقهی مبنی بر حرمت ابطال واجبات عبادی شده است و نیز نظر به مدرکی بودن اجماع فقها در این مسئله، لازم است که مدارک این قاعده مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس نتایج این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی به نگارش درآمده است، تمامی مدارک و مستندات اجماع مذکور، مخدوش به نظر می‌رسد و هیچ دلیلی بر قاعده مذکور ـ جز اجماع مدرکی فقهاـ وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Evaluation of the Documents and Evidence of Ijmāʿ, (Consensus, Arabic: اجماع) on the Prohibition of Voluntary Interruption of Obligatory (Compulsory) Prayers

نویسنده [English]

  • Hamid Moazzeni Bistgani
Level 4 of Qom seminary & PhD students of Jurisprudence
چکیده [English]

 
voluntary interruption of obligatory (compulsory) prayers according to the well-known view of the jurists -rather their Ijmāʿ (consensus)- is forbidden. Sometimes ṣalāt (prayer) -in absolute terms- and sometimes obligatory ṣalāt (prayer) are the subject of ruling. In the meantime, issuance a fatwā to interrupt praying (ṣalāt) is permitted only if necessary. It has been cited to the Qur''an, news and the consensus of jurists to prove this ruling. It is necessary to evaluate the evidence of this rule due to the widespread and important nature of this secondary matter (subdivision, branch), which in a more general form has become a jurisprudential rule based on the prohibition of the annulment of worship duties (‘Ibadah worship, religious ritual practice), and also it is necessary to evaluate it due to the evidence of the consensus of jurists on this issue. All the documents of the mentioned consensus seem distorted based on the results of this research, which has been written in a descriptive-analytical method, and there is no reason for this rule -except the documented consensus of the jurists

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudence of ‘Ibadah (religious ritual practices)
  • Prayer rules
  • Obligatory prayer interruption
  • Jurisprudential rules