نویسنده = علی محمدیان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی محدوده جواز نگاه به نامحرم بر مبنای تحلیل روایت علی بن سوید

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 123-146

علی محمدیان؛ بتول سلحشور