کلیدواژه‌ها = حکم واقعی ثانوی
تعداد مقالات: 1
1. قاعده «نفی عسر و حرج» و تحلیل موارد استناد به آن در فقه عبادات

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1400، صفحه 3-30

سیف اله احدی؛ علی محمدیان