کلیدواژه‌ها = "
بررسی رجحان شرعی استفاده از نذری (منذور)

دوره 2، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 71-88

10.30513/jwd.2021.1465

محمد ابراهیم روشن ضمیر؛ محمد روحی آیسک